Inicjatywa lokalna

Piekarska Grupa Inicjatyw Przygotowała projekt uchwały wraz z Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES

Inicjatywa lokalna

czyli jak wspólnie z władzami pracować nad swoimi pomysłami

Działajmy wspólnie z władzami

Jeśli macie pomysł na działanie i chcecie zrealizować go wspólnie z władzami
to Inicjatywa lokalna jest właśnie dla Was.
Jest to taki model współpracy, w którym obie strony – społeczność oraz władze – dają coś od siebie. Oto przykłady:

Uważacie, że brakuje zieleni w Waszym otoczeniu?

Korzystając z inicjatywy lokalnej możecie zaproponować, aby UM dostarczył sadzonki a Wy przygotujecie i uprzątniecie przydomowy skwer oraz dokonacie nasadzeń.

Mało ławek w pobliskim parku, do którego uczęszczacie?
Korzystając z inicjatywy lokalnej możecie zaproponować, aby UM zakupił ławki a Wy wkopiecie je i np. pomalujecie drewnochronem.

Marzy się Wam piaskownica na placu zabaw?
Korzystając z inicjatywy lokalnej zaproponujecie, aby UM wykonał piaskownicę a Wy uprzątniecie teren pod piaskownicę i zakupicie do niej piasek.

Chcielibyście zorganizować osiedlowy festyn z okazji Dnia Dziecka? Korzystając z inicjatywy lokalnej zaproponujcie, aby UM wypożyczył nagłośnienie oraz sfinansował zakup słodyczy dla dzieci a Wy zorganizujecie dla nich gry i zabawy oraz kawę i domowe ciasto dla dorosłych uczestników festynu.

Czego może dotyczyć Inicjatywa lokalna?

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Inicjatywy lokalnej podejmować możemy m.in. działania:

rozwijające społeczności lokalne

charytatywne

pielęgnujące tradycje i regionalizm

kulturalne

edukacyjne

upowszechniające kulturę fizyczną

dotyczące ochrony flory i fauny

Kto może zgłosić Inicjatywę lokalną?

Do zgłoszenia Inicjatywy lokalnej potrzebna jest grupa mieszkańców i mieszkanek. Wystarczą już dwie osoby ale ponieważ jest to działanie, które ma przysłużyć się całej społeczności, warto pokazać, że popiera je więcej osób. Aby włączyć się w inicjatywę nie musimy mieć w danej miejscowości meldunku. Wystarczy, że faktycznie tam przebywamy – np. mieszkamy, pracujemy czy spędzamy czas wolny.

Jak zgłosić Inicjatywę lokalną?

1) Wniosek z opisem pomysłu i z podpisami popierających go osób składamy
w urzędzie gminy osobiście lub poprzez organizację pozarządową. Niektóre gminy wprowadzają wzory takich wniosków, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać.

2) Wniosek zostaje oceniony według kryteriów określonych w gminnej uchwale
o inicjatywach lokalnych. Od negatywnej oceny możemy się odwołać, jeśli uważamy, że władze nie zastosowały tych kryteriów.

3) Jeśli władze pozytywnie ocenią nasz wniosek, wspólnie z nimi ustalamy zakres, budżet i harmonogram działań oraz podział obowiązków. Zapisujemy je w umowie o współpracy. Jeśli nie dojdziemy z władzami do porozumienia, możemy odstąpić od realizacji inicjatywy.

Czym się różni Inicjatywa Lokalna od Budżetu Obywatelskiego

Konieczna jest uchwała!

Aby realizować Inicjatywy lokalne, gmina musi mieć uchwałę regulującą tryb i kryteria oceny wniosków dotyczących inicjatyw. Nasza gmina nie przyjęła jeszcze takiej uchwały. Dlatego Piekarska Grupa Inicjatyw zamierza złożyć projekt uchwały wprowadzający Inicjatywę Lokalną w Piekarach Śląskich.

Interesuje was Inicjatywa lokalna?

Zgłoście się do Piekarskiej Grupy Inicjatyw!

Szczegółowo udzielimy informacji odnośnie projektu uchwały                          Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie Wasze wątpliwości odnośnie Inicjatywy Lokalnej chętnie zapoznamy się również z Waszymi propozycjami, uwagami –  nie tylko odnośnie    projektu uchwały wprowadzającej Inicjatywę Lokalną – ale także tymi dotyczącymi miasta i jego  mieszkańców

Chcemy aby Inicjatywa Lokalna zagościła do Piekar Śląskich
Piekarska Grupa Inicjatyw rozpoczęła zbieranie podpisów pod projektem uchwały.
Zainteresowanych poparciem dla takiej uchwały  prosimy o kontakt.

 

Pierwszy roczek !!!

Piekarska Grupa Inicjatyw w tym roku obchodzi pierwszą rocznice działalności. Pomysł założenia grupy pojawił się w pod koniec 2016 roku w czasie spotkań dotyczących piekarskiego budżetu obywatelskiego, kolejnej edycji w której zostały przedstawione propozycje wprowadzenia  zmian w funkcjonowaniu budżetu  obywatelskiego naszego miasta. Członkowie grupy aktywnie zaangażowali się w działania na rzecz mieszkańców  Piekar Śląskich ,oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Celem działalności  PGI jest pobudzanie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców, monitorowanie funkcjonowania organów samorządowych, promowanie społeczeństwa obywatelskiego, czynny udział w procedowaniu uchwał ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Jako grupa społeczna zaangażowaliśmy się w monitorowanie piekarskiego budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny przedstawiciele PGI  czynnie biorą udział w pracach Zespołu ds/ Budżetu Obywatelskiego jako jego członkowie. Dzięki temu w większym stopniu będziemy mieli możliwość monitorowania przez cały rok procedury BO. Piekarska Grupa Inicjatyw zgłosiła wiele uwag  podczas ubiegłorocznych konsultacji i warsztatów dotyczących BO. Uwagi zgłaszane były również w czasie kilku spotkań z w-ce Prezydentem Miasta oraz koordynatorem BO, co w efekcie znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach uchwały. PGI dąży by procedura budżetu obywatelskiego była z mieszkańcami współtworzona, odpowiadała im potrzebom i była dla mieszkańców jak najbardziej przyjazna. Liczymy, że nasze działania oraz zmiany przez nas proponowane jeszcze bardziej zachęcą Piekarzan do aktywnego udziału i partycypowaniu w kolejnej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach akcji „Twój Budżet Obywatelski” , którą aktualnie prowadzimy w mieście, chcemy przekonać i zachęcić piekarskich seniorów aby i oni czynnie włączyli się w procedurę BO zgłaszając swoje projekty-pomysły. Budżet obywatelski to współdecydowanie o wydatkowaniu ściśle określonej kwoty z budżetu miasta. Przedstawiciele PGI tłumaczyli seniorom, że oni również mają swój wkład w przychody budżetu miasta, tym samym mają prawo skorzystać z możliwości jakie daje budżet obywatelski i współdecydować o wydatkowaniu określonej puli środków publicznych. To wcale nie jest takie trudne jak wielu starszym osobom się wydaje. PGI zajmuje się nie tylko tematem piekarskiego budżetu obywatelskiego, ale również działaliśmy i działamy w innych ważnych tematach z punktu widzenia mieszkańców. Dotychczasowe i aktualne nasze działania to:

    – zgłoszone propozycje i uwagi do projektu uchwały „Budżet Obywatelski”
    -zgłoszone propozycje i uwagi do projektu uchwały o konsultacjach     społecznych z mieszkańcami

     -dzięki współpracy PGI ze Stowarzyszeniem „Bona Fides” zorganizowano warsztaty dot. ewaluacji budżetu obywatelskiego, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie na wniosek radnych Rady Miasta
 -monitorowanie obecności radnych na deklarowanych dyżurach – „Certyfikat dostępności”
 -ocena pracy i zaangażowania radnych pod kątem budowy i promowania społeczeństwa obywatelskiego  „Kartka dla radnego”

    –monitorowanie terenu miasta i zgłaszanie przez aplikację LocalSpot do Urzędu Miasta zlokalizowanych przez nas dzikich wysypisk w ramach akcji „Brudno tu”

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do współpracy na rzecz całej naszej lokalnej społeczności.

Szczegółowo o działalności PGI można przeczytać na internetowym profilu:

www.facebook.com/PiekarskaGrupaInicjatyw/      

Jesteśmy uczestnikami ogólnokrajowej akcji „Masz głos” 

Aktywnie współpracujemy :

z Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy      

Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES” z Katowic