Pierwszy roczek !!!

Piekarska Grupa Inicjatyw w tym roku obchodzi pierwszą rocznice działalności. Pomysł założenia grupy pojawił się w pod koniec 2016 roku w czasie spotkań dotyczących piekarskiego budżetu obywatelskiego, kolejnej edycji w której zostały przedstawione propozycje wprowadzenia  zmian w funkcjonowaniu budżetu  obywatelskiego naszego miasta. Członkowie grupy aktywnie zaangażowali się w działania na rzecz mieszkańców  Piekar Śląskich ,oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Celem działalności  PGI jest pobudzanie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców, monitorowanie funkcjonowania organów samorządowych, promowanie społeczeństwa obywatelskiego, czynny udział w procedowaniu uchwał ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Jako grupa społeczna zaangażowaliśmy się w monitorowanie piekarskiego budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny przedstawiciele PGI  czynnie biorą udział w pracach Zespołu ds/ Budżetu Obywatelskiego jako jego członkowie. Dzięki temu w większym stopniu będziemy mieli możliwość monitorowania przez cały rok procedury BO. Piekarska Grupa Inicjatyw zgłosiła wiele uwag  podczas ubiegłorocznych konsultacji i warsztatów dotyczących BO. Uwagi zgłaszane były również w czasie kilku spotkań z w-ce Prezydentem Miasta oraz koordynatorem BO, co w efekcie znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach uchwały. PGI dąży by procedura budżetu obywatelskiego była z mieszkańcami współtworzona, odpowiadała im potrzebom i była dla mieszkańców jak najbardziej przyjazna. Liczymy, że nasze działania oraz zmiany przez nas proponowane jeszcze bardziej zachęcą Piekarzan do aktywnego udziału i partycypowaniu w kolejnej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach akcji „Twój Budżet Obywatelski” , którą aktualnie prowadzimy w mieście, chcemy przekonać i zachęcić piekarskich seniorów aby i oni czynnie włączyli się w procedurę BO zgłaszając swoje projekty-pomysły. Budżet obywatelski to współdecydowanie o wydatkowaniu ściśle określonej kwoty z budżetu miasta. Przedstawiciele PGI tłumaczyli seniorom, że oni również mają swój wkład w przychody budżetu miasta, tym samym mają prawo skorzystać z możliwości jakie daje budżet obywatelski i współdecydować o wydatkowaniu określonej puli środków publicznych. To wcale nie jest takie trudne jak wielu starszym osobom się wydaje. PGI zajmuje się nie tylko tematem piekarskiego budżetu obywatelskiego, ale również działaliśmy i działamy w innych ważnych tematach z punktu widzenia mieszkańców. Dotychczasowe i aktualne nasze działania to:

    – zgłoszone propozycje i uwagi do projektu uchwały „Budżet Obywatelski”
    -zgłoszone propozycje i uwagi do projektu uchwały o konsultacjach     społecznych z mieszkańcami

     -dzięki współpracy PGI ze Stowarzyszeniem „Bona Fides” zorganizowano warsztaty dot. ewaluacji budżetu obywatelskiego, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie na wniosek radnych Rady Miasta
 -monitorowanie obecności radnych na deklarowanych dyżurach – „Certyfikat dostępności”
 -ocena pracy i zaangażowania radnych pod kątem budowy i promowania społeczeństwa obywatelskiego  „Kartka dla radnego”

    –monitorowanie terenu miasta i zgłaszanie przez aplikację LocalSpot do Urzędu Miasta zlokalizowanych przez nas dzikich wysypisk w ramach akcji „Brudno tu”

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do współpracy na rzecz całej naszej lokalnej społeczności.

Szczegółowo o działalności PGI można przeczytać na internetowym profilu:

www.facebook.com/PiekarskaGrupaInicjatyw/      

Jesteśmy uczestnikami ogólnokrajowej akcji „Masz głos” 

Aktywnie współpracujemy :

z Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy      

Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES” z Katowic  

 

1 thought on “Pierwszy roczek !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *